Annons

Annons

Annons

Aneby

Insändare
Så vill C hjälpa fler med psykisk ohälsa

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Centerpartiet vill hjälpa fler med psykisk ohälsa.

Annons

Allt fler människor, vuxna, barn och unga, upplever att de mår dåligt. Det är känslor av ångest, nedstämdhet, oro, depression och självskadebeteende. Idag tar det ofta alldeles för lång tid att få rätt hjälp. Det tycker vi i Centerpartiet i är uppåt väggarna fel, speciellt när barn och unga drabbas. Hjälpen ska komma snabbt, vara rätt och kontinuerlig.

Centerpartiet vill:

Införa en fast vårdkontakt inom psykiatrin

Öka tillgängligheten till stöd vid psykisk ohälsa

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin

Öka samverkan mellan Regionen, elevhälsan, socialtjänstens familjeverksamhet och civilsamhället för att öka chanserna för tidig upptäckt

Utveckla metoden En väg in

Satsa på kontinuitet och effektivitet inom den psykiatriska vården

Annons

För oss i Centerpartiet är det viktigare än någonsin att vi sätter in rätt åtgärder nu för att kunna vända den negativa utvecklingen gällande psykisk ohälsa bland barn och unga. Region Jönköpings län har skrämmande långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin och vi har långt kvar till att uppnå de nationella målen om att 90 procent av de barn och unga som söker vård ska få hjälp inom 30 dagar. Köerna behöver kortas. Vi vill se en ökad samverkan mellan Regionen, elevhälsan, socialtjänstens familjeverksamhet och civilsamhället för att öka chanserna för tidig upptäckt. Den framgångsrika metoden En väg in, där en bedömning görs av lämplig instans, innan hjälp sätts in kan utvecklas. Med rätt tillgängliga stöd som sätts in i tid behöver inte alltid sjukvården kopplas in. För att olika stödinsatser ska fungera tillsammans och för att undvika att hjälpsökande faller mellan stolarna, behöver det bli enklare att dela information mellan vårdgivare i sjukvården och mellan vården och elevhälsan. Informationsdelningen ska ske tryggt, enkelt och med samtycke. Vi anser även att det ska finns rutiner för skolorna så att den på enkelt sätt kan kalla till samordning med socialtjänsten, sjukvården eller annan instans när behov uppstår.

Annons

Det är orimligt att valet av bostadsort och skola ska påverka vilken typ av hjälp man kan få av sin elevhälsa. Det är rektorerna som har det yttersta ansvaret för att de elever som behöver hjälp får det. Vi vill ge rektorerna mer kunskap och ytterligare mandat för att leda och organisera elevhälsoarbetet genom att införa detta som ett ämne i rektorsprogrammet. Detta säkerställer att våra rektorer får ytterligare verktyg för att kunna göra elevhälsan ännu bättre. Centerpartiet vill även utveckla digitala ingångar till elevhälsan som ett komplement till den fysiska.

Annons

När vuxna människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Vuxenpsykiatrin i Jönköpings län behöver bli mer tillgänglig. Vi vill även införa en fast vårdkontakt och uppmuntra till nya arbetssätt för att uppnå förbättrad kontinuitet, effektivitet och kvalitet på den utförda psykiatrivården.

På så sätt kan fler individer, barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa eller psykiska besvär få snabbare, och framför allt rätt sorts hjälp.

Emilie Walfridsson, ledamot regionstyrelsen

Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande Aneby

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan