Annons

Annons

Annons

Eksjö

Insändare
Talgoxen stängdes helt utan förvarning: ”Hur har ni tänkt?”

Vikariesituationen inom äldreomsorgen uppges vara orsaken till att dagverksamheten på Talgoxen stängs fyra veckor i sommar. ”Finns det verkligen så dåligt med vikarier? Stackars ordinarie personal i så fall”, skriver insändarskribenten och menar att verksamheten är otroligt viktigt för den enskilde.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Daglig verksamhet är ingen lyxvård utan nödvändig för att den enskilde ska kunna bo kvar hemma, framhåller insändarskribenten.

Bild: TT

Annons

Till berörd(a) beslutfattare angående stängning av dagverksamheten på Talgoxen, Marieberg Eksjö. Hur har ni tänkt?

Jag som anhörig fick ingen information om den planerade stängningen alls. Min man hade med sig en lapp hem i midsommar där det framgick att ingen verksamhet skulle bedrivas under veckorna 27–30. Vid telefonkontakt med enhetschefen, hänvisar denne till vikariesituationen inom äldreomsorgen.

Annons

Annons

Jag begärde skriftlig bekräftelse på detta beslut. Av detta framgår att berörd enhetschef egenhändigt tagit beslut om detta. Handlingen är daterad till 7/6. Av detta framgår också att vederbörande skulle ta muntlig kontakt med berörda parter, alltså även anhöriga. Men jag som anhörig har inte blivit kontaktad varken med samtal eller via brev.

Hur kan man göra så? Vi, min man och jag, fick inte många dagar på oss att försöka lösa vår minst sagt prekära situation. Jag är själv sjuk, har hemtjänst minst sex gånger per dygn och har svårt att orka med mer än mig själv. Tog i ren desperation kontakt med tillförordnad socialchefen, men där hade vi noll att hämta.

Jag har framfört önskemål om att få ta del av aktuell delegationsordning inom socialförvaltningen, utan resultat. Angående den nu pågående stängningen, har detta inte varit uppe på bordet i kommunens pensionärsråd, men där tas enligt tillförordnade socialchefen inte allt upp. Kanske tas det dit för kännedom efter sommaren, och då endast för information.

Självklart måste ordinarie personal ha sina semestrar, det är de verkligen värda. Men finns det verkligen så dåligt med vikarier? Stackars ordinarie personal i så fall. De personer som kommer tillbaka till sin dagliga verksamhet, har självklart hunnit gå ner sig ytterligare i sin demens i brist på stimulans och omvårdnad.

Annons

Talgoxens dagliga verksamhet är inte fråga om någon lyxvård, utan är till för att möjliggöra för den enskilde att kunna bo kvar i sin vanliga miljö. Så nu är frågan vart vi ska vända oss. Jag är som anhörig helt slut och orkar inte mer. Allt på grund av att verksamhetschefen inte i god tid ordnat personalsituationen inför sommaren

Annons

Vad tycker till exempel ni politiker som ingår i socialnämnden? Eller har ni helt sonika delegerat ut ansvaret på i vårt tycke inkompetenta eller bekväma chefer som inte fullgör sina åtaganden?

Anhörig utan chans till återhämtning eller avlastning

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan