Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Insändare
Vad skall vi med ett Vänsterparti i Eksjö kommun?

”Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig den organisation som kommunen haft under de senaste åren. En organisation som vi ansåg töjde väl mycket på vad lagen menade och som lade än mer makt till ett fåtal personer.” Det skriver företrädare för Vänsterpartiet i Eksjö kommun i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig den organisation som kommunen haft under de senaste åren. En organisation som vi ansåg töjde väl mycket på vad lagen menade och som lade än mer makt till ett fåtal personer.” Det skriver företrädare för Vänsterpartiet i Eksjö kommun i en insändare.

Bild: Felicia Askbrink

Annons

För fyra år sedan tog det nyblivna Vänsterpartiet i Eksjö kommun plats i kommunfullmäktige. Vi bildades för att vi ansåg att det saknades ett perspektiv i det politiska livet i kommunen. Tydligen fanns det en plats att fylla då vi tog tre mandat. Hur har vi då förvaltat väljarnas förtroende?

Sakpolitiskt har vi lagt flera motioner och vi har ställt frågor. Vi har debatterat och gjort inlägg. Vi har varit en tydlig opposition. Vi har arbetat för att inte bebygga åkermark och vi har försvarat museet och kulturen. Vi har ifrågasatt och efterfrågat svar vid de tillfällen vi har upplevt att det kan ha skett oegentligheter eller att makten hamnat hos för få personer. Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig den organisation som kommunen haft under de senaste åren. En organisation som vi ansåg töjde väl mycket på vad lagen menade och som lade än mer makt till ett fåtal personer. Vi har också stöttat och lyft medborgarförslag och deras värde i den kommunala demokratin.

Annons

Annons

Vi har en valplattform som pekar mot framtiden då politik måste bedrivas långsiktigt, särskilt i dessa dagar med ett krig i Europa, inflation och ett förändrat klimat som blir allt mer påtagligt.

På sikt vill vi verka för arbetstidsförkortning och att delade turer skall försvinna inom sociala sektorn.

Vi vill återföra medel till museet och i övrigt satsa på kultur, park och fritid. Vi anser att även detta är en del av kommunens kärnverksamhet. Självklart skall kommunens vård, skola och omsorg ges rätt möjligheter att bedrivas i hela kommunen.

En övergripande fråga är också att minska kommunens klimatavtryck samt motverka de risker som ett förändrat klimat innebär som skyfall, torka, stormar och risk för bränder.

Det här är en del av det vi vill genomföra i Eksjö. Vi kommer alltid granska och ifrågasätta. Vi vill arbeta för en solidarisk och jämlik kommun.

Vi lovar att vi skall fortsätta arbetet för ett mer demokratiskt Eksjö med större medborgarinflytande.

Vänsterpartiet i Eksjö kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan