Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Insändare
Vi behöver förstärka elevhälsan

”Fler unga behöver komma intill för samtal och uppföljning för att upptäcka och hantera ohälsa – inte minst psykisk ohälsa.” Det skriver företrädare för Liberalerna i Aneby i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Fler unga behöver komma intill för samtal och uppföljning för att upptäcka och hantera ohälsa – inte minst psykisk ohälsa”, skriver Liberalerna i Aneby i en insändare.

Bild: TT

Annons

Även i Aneby kommun som är en relativt trygg plats att bo och växa upp på finns ohälsa, otrygghet och utanförskap bland unga. Det vill vi ta itu med och förändra. Liberalerna älskar Aneby och vill att vår kommun blir bästa platsen att växa upp på.

Arbetet börjar i skolan där vi behöver förstärka elevhälsan. Fler unga behöver komma intill för samtal och uppföljning för att upptäcka och hantera ohälsa – inte minst psykisk ohälsa. Det är inte rimligt att stort ansvar för elevers välmående läggs i knät på lärarna eller kompisar i klassrummet när en elev mår dåligt. Med stärkt elevhälsoteam kan fler unga få förutsättningar att klara sin skolgång och nå sina mål.

Annons

Annons

I det förebyggande arbetet ska regionen och kommunen samarbete ännu närmre.

Ungdomsmottagningen på Höglandet behöver resurser att närvara på plats med uppsökande verksamhet och med möjlighet till mottagning för den som inte kan ta sig till grannkommunerna.

Det finns mycket kunskap om hur livet och vardagen för unga kan bli mer hållbar fysiskt, psykiskt och socialt. Ska den kunskapen omsättas i praktiken behöver fler unga budas in och bli delaktiga i det förebyggande arbetet. Liberalerna vill utbilda unga personer att bli hälsocoacher i de sammanhang man vistas under sin vardag i skolan och i föreningsliv. Unga lyssnar sannolikt mer på unga man kan identifiera sig med.

Om fler ska få bästa möjliga start i livet behöver Aneby kommun hela tiden utveckla förutsättningar till en aktiv fritid med möjlighet till social gemenskap. I Aneby tätort likaväl som ute i de olika kommundelarna ska kommunen samverka med civilsamhälle och föreningsliv för att kunna erbjuda aktiviteter eller gemenskaper som motverkar utanförskap. Vi behöver se en mångfald och variation inom fritidsverksamheten om alla unga ska ha en chans att hitta rätt sammanhang. För den som inte känner sig hemma i idrottsföreningen, stallet eller kören kanske den digitala gemenskapen känns rätt. Aneby kommun behöver se och uppmärksamma även dessa sammanhang där spelkultur och digitala communitys ska kunna lyftas fram som självklara inslag i ungas fritid.

Annons

Målet måste vara att i Aneby kommun kan varje ung person hitta ett sammanhang där man finner glädje, mening och gemenskap. Så blir Aneby bästa kommun att växa upp på.

Anna Ekström, Johanna Bladelius, Jimmy Ekström, Beatrice Stensson, För Liberalerna i Aneby

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan