Annons

Annons

Annons

Aneby

Insändare
Demokrati innebär att ta ansvar

”För att få insyn i pågående processer krävs att man också deltar aktivt och inte meddelar förhinder till 74 procent av de möten som oppositionsrådet förväntas delta på. Av 19 möten har oppositionsrådet deltagit på endast fem möten fram till andra veckan i mars”, skriver Koalition för Aneby kommun i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenterna menar att demokrati innebär att ta ansvar.

Bild: Lars Bernfalk

Annons

Den 27 februari höll kommunfullmäktige i Aneby kommun allmänpolitisk debatt. Detta är ett tillfälle för de politiska partierna att framföra vilka frågor vi vill driva kommande år, en möjlighet att fritt kunna förmedla hur vi vill att vår kommun ska utvecklas. Ett bra tillfälle för att sprida politiska budskap och visioner helt enkelt. Det blev en bra debatt.

Moderaterna framförde i sin inledning kritik mot att majoriteten har tagit beslag på vice ordförandeposterna i utskott, nämnd och styrelser. Moderaterna anser att detta minskar oppositionens insyn och möjlighet att delta i beredningar och därmed försämrar demokratin. Detta lyftes också av oppositionsrådet Mats Hansson (M) i en artikel i Smålands-Tidningen den 24 februari i år. I samma artikel säger Hansson att han tror att koalitionen har konflikter i kulisserna, ett intressant uttalande. Samarbetet inom Koalition för Aneby har från första början präglats av ett öppet, vänligt och konstruktivt klimat där vi fokuserar på lösningar.

Annons

Annons

Vi vill påminna Moderaterna om att de från och med den 1 januari har ett eget oppositionsråd, arvoderad med 50 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Arvodets storlek är inte det samma som tidsåtgång. Vi som har och har haft ordförandeuppdrag vet att arbetsinsatsen kräver mer än så. Oppositionsrådsposten infördes för att stärka oppositionens möjlighet till just insyn och konkret oppositionsarbete. Men för att få insyn i pågående processer krävs att man också deltar aktivt och inte meddelar förhinder till 74 procent av de möten som oppositionsrådet förväntas delta på. Av 19 möten har oppositionsrådet deltagit på endast fem möten fram till andra veckan i mars.

Hur det kommer att se ut framöver återstår att se. Vi vill fråga Moderaterna och invånarna som har röstat på partiet om ni tycker att det är acceptabelt? Naturligtvis har vi förståelse och respekt för att det kan finnas giltiga skäl till förhinder vid vissa tillfällen.

Vad gäller deltagande i ordförandeberedningar har oppositionen som vice ordföranden inte tidigare deltagit i dessa förutom i samhällsbyggnadsnämnden som har haft en annan ordning. Det är korrekt att oppositionen nu inte längre deltar i samhällsbyggnadsnämndens ordförandeberedning. Likt tidigare mandatperioder har oppositionen genom sina ledamöter i kommunstyrelsens tre utskott både insyn och påverkansmöjlighet i det beredande arbetet inför kommunstyrelsens beslut.

Annons

Oppositionens möjligheter till insyn och påverkan är i denna mandatperiod stärkta i jämförelse med tidigare perioder. Oppositionsrådet har dock hittills inte nyttjat möjligheten trots ett månadsarvode på 32 600 kr.

Annons

Demokrati för oss handlar om att i allmänna val kunna bli vald till förtroendeuppdrag, att utifrån villkor och förutsättningar tacka ja till de uppdrag som erbjuds och sedan ta ansvar för sitt förtroendeuppdrag. Att bli förtroendevald innebär både ansvar, engagemang och tacksamhet för att ha fått förtroende att lyssna, påverka och besluta om kommunens, regionens och landets utveckling.

Ett uppdrag som undertecknade på största allvar tar tillsammans.

Koalition för Aneby kommun

Beata Allen (C), Arijana Jazic (S), Maria Lundblom Bäckström (KD)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan