Det var 1918, som det tillsattes en kommitté i dåvarande Nässjö missionsförening med syfte att utreda bildandet av en mässingssextett.

De skulle spela på sommarhem

Samtidigt pågick planer på att skaffa ett sommarhem för verksamheten och församlingen ansåg att just där skulle en sextett kunna bidra med konserter eller spelningar.

Det berättar Lennart Larson i Nässjö missionsförsamling, som varit med om att sammanställda en liten minnestext kring just musikkåren.

Kommitténs utredning föll i god jord och för 600 kronor, en stor summa på den tiden, köptes en rad instrument in till den blivande mässingssextetten. Lite senare skulle sextetten ombildas till att kallas Nässjö missionskyrkas musikkår.

Jubileumskonsert för att fira

– För att uppmärksamma de 100 åren ska Missionskyrkans musikkår på söndag förmiddag att ge en jubileumskonsert i Nässjö missionskyrka. Den musik som framförs då kanske inte speglar vad som varit typiskt under ett helt sekel tillbaka utan får snarare bli en anpassning till vad som kan vara representativt för musikkåren av idag, framhåller Lennart Larson.

Marscher, hymner och potpurrier har i alla år funnits med som en slags stomme i repertoaren och ska förstås ingå i en jubileumskonsert, menar Larson.

Mörlid och Sandwall medverkar

– Vad som också kan kännas svårt att undvika vid ett sådant här tillfälle är sången. Som musikkår delar man med sig av musiken, men inte orden och därför känns det oerhört inspirerande att få ha med Lars Mörlid och Peter Sandwall i konserten, tycker han.

Annons

I en av sångerna ackompanjeras Lars dessutom av musikkåren.

– En musikkår som verkat i 100 år har naturligtvis massor att berätta. Sextetten som startade det hela höll på i tio år tills rekryteringen satte stopp. Men saknaden av blåsmusik gjorde att församlingen lyckades engagera ungdomar att börja lära sig spela. Så småningom fanns en musikkår med täta spelningar både på hemma- som bortaplan.

Flera resor till Norge och Finland från 1949 och framåt är skarpa minnesbilder för många av musikanterna, hävdar Larson.

Som mest 42 musikanter

– Att framträda för 50 000 åhörare i Leksand vid midsommar eller spelningar på Stockholms Stadion och på Solliden glöms inte heller i första taget. Många Nässjöbor kommer säkert också ihåg musikkårens marscher till Ungdomsborgen på valborg, första maj och på de årligen återkommande söndagsskolfesterna.

Även park- och friluftskonserter har i alla år varit viktiga spelningar för musikkåren. Medlemsantalet kulminerade i mitten på 50-talet, då kåren kunde räkna in 42 musikanter i musikkåren. Antalet musikanter har växlat rejält under åren, idag är antalet nere på elva medverkande.

– Det blir lite av en utmaning för ordinarie ledaren Bosse Schöier att hitta musik som passar, men hittills har det fungerat utmärkt, menar Larson.

Hjorthage är nestorn i kåren

Nestorn i musikkåren är Aron Hjorthage som varit musikant i en och samma musikkår i 70 år. Detta ska också uppmärksammas vid jubileumstillfället. Många dirigenter har passerat revy under alla dessa år och Curt Dahlqvist, som ledde kåren under 70-talet, ska vara gästdirigent på jubileumskonserten.