Glenn Gustafsson, Ydre kommuns bredbandssamordnare, hade nästan hunnit ge upp hoppet efter att ha väntat hela arbetsdagen ut på besked om hur länsstyrelsens beslutat.

— Vi visste ju att länsstyrelsen skulle fatta sitt beslut under fredagen, säger han.

Men så, klockan 17.30 blev han till slut uppringd och fick det glädjande beskedet.

— Ja, det kom som en liten överraskning. Cirka 50 miljoner kronor fanns att fördela i den här beslutsomgången och Bredband i Torpa Sund ekonomisk förening hade turen att få 12,5 miljoner kronor av dem.

60 procent täcks

Den ekonomiska föreningen bildades för ett drygt år sedan men första ansökan blev inte färdig förrän i november. Andra projekt stod då redan i kö i länet.

Pengarna länsstyrelsen beviljat kommer från Jordbruksverkets landsbygdsprogram och är förknippade med ett omfattande regelverk.

Bidraget täcker 60 procent av totalkostnaden, resterande 40 procent ska vara privatfinansierat, vilket innebär 8,5 miljoner kronor.

Föreningen tar över

Annons

Glenn Gustafsson har hjälpt till med bidragsansökan men överlåter nu fullföljandet åt Bredband i Torpa Sund ekonomisk förening.

Området som berörs är stort. Det handlar om så mycket som 20 mil fiber som ska blåsas i ett område som täcker en stor del av landsbygden i Sund och Torpa, från Östra Lägerns nordöstra strand upp till Torpön och västerut ungefär till Brostorp.

— I området finns 187 hushåll med permanentboende som saknar fiberanslutning. Lägg därtill ett stort antal fritidshus eftersom det är nära till Sommen. Över 400 adresser går att ansluta, förklarar Glenn Gustafsson.

Runt 20 000

250 till 280 anslutningar bedöms vara en rimlig kalkyl. Den ekonomiska föreningens insats på 8,4 miljoner kronor kommer att finansieras dels genom anslutningsavgifter, dels genom en försäljning av nätet.

— Anslutningsavgiften stannar förhoppningsvis någonstans strax under 20 000 kronor. Lyckas föreningen med detta är det ett bra pris, säger Glenn Gustafsson.

Han förklarar att föreningen får mycket fiber för pengarna tack vare att det blir förhållandevis korta sträckor att gräva.

— I området finns ett stamnät och kanalisationer ägda av kommunen som samförlagt med Eon och Tranås Energi. Enligt beräkningen behövs därför bara ungefär 8,5 mil grävning trots att över 20 mil fiber ska blåsas.

Allt upphandlas

För Bredband i Torpa Sund ekonomisk förening väntar nu två omfattande upphandlingar som enligt bidragsvillkoren måste följa samma regler som offentliga upphandlingar i fråga om EU:s konkurrensregler.

Första upphandlingen rör utbyggnaden av nätet, vilket kräver detaljprojekteringar med bland annat färdiga ritningar. Den andra upphandlingen kan snarare kallas en konkurrensutsatt försäljning av nätet där föreningen säljer för ett pris per anslutning.