— Vårt mål är att skapa 15 nya bostäder per år fram till 2025, förklarar C-kommunalrådet Sven-Inge Karlsson.

Som vi tidigare berättat har Lotta Hedberg på uppdrag av politikerna tagit fram ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Ydre. Dokumentet antogs vid kommunstyrelsens senaste sammanträde, efter att olika intressenter fått tycka till om innehållet under sommaren och förhösten.

— Förslaget antogs i stort sett i sin helhet. Vi tog endast beslut om några mindre förändringar till följd av de synpunkter som framkommit under remisstiden, berättar Sven-Inge Karlsson.

Annons

— Den brist på bostäder som lyfts fram i de nya riktlinjerna för bostadsförsörjningen kommer vi nu att jobba på att försöka rätta till. Meningen är att Ydrebostäder ska bygga fler hyresrätter. Vi hoppas även på satsningar av privata fastighetsägare.

I Ydre finns ovanligt många små hushåll. 2016 bestod hela 72 procent av kommunens hushåll av en eller två personer. I det nya bostadsförsörjningsprogrammet betonas vikten av att utbudet av små lägenheter på högst 80 kvadrat ökar och att dessa gärna får ligga i markplan, eftersom den är den boendeform som är mest efterfrågad bland kommunens små hushåll.

— Vi har detta med oss i det pågående arbetet med bostadsförsörjningen, framhåller Sven-Inge Karlsson.

Under sammanträdet där bostadsförsörjningsprogrammet antogs diskuterade kommunstyrelsen ett par exploateringsärenden med byggkoppling, dels tog man upp de planer på sjönära hustomter som finns på fastigheten Birka 1:1, dels lyftes planerna på en mindre konferensanläggning med fritidshus på Östra Hult 1:1 i Asby vid Sommen.

— Vi ställde oss positiva till båda ärendena, förklarar Sven-Inge Karlsson.

LÄS MER: Bostadsbrist när äldre tvingas bo kvar i villor