16-åringen hade samlag med en tjej som vid tidpunkten var något yngre än 15 år. Hovrätten konstaterar att det vid det aktuella tillfället bara var några månader kvar tills tjejen fyllde 15 år och att åldersskillnaden mellan de båda parterna var ungefär ett år.

Parterna ska ha träffats vid ett tillfälle innan de hade samlag. Ungdomarna ska också ha haft kontakt via snap-chat, en app där man delar med sig av foto- och videor till andra.

Under utredningen gällande sexualbrott förklarade 16-åringen att han trodde att tjejen ville ha samlag med honom för att hon tyckte om honom. Att han gav henne pengar var, enligt 16-åringen, för att hon bad om det och han vill hjälpa henne.

Hovrätten enig

Annons

I höstas dömde Eksjö tingsrätt tonåringen för köp av sexuell handling av barn. Rätten ansåg att 16-åringen hade samlag med den yngre tjejen och att hon efter samlaget fick en ersättning, betalning, av honom.

Men bedömningen var felaktig, ansåg åklagaren som överklagade domen. 16-åringen skulle få ett strängare straff och i stället dömas för våldtäkt mot barn eller i andra hand för sexuellt utnyttjande av barn, ansåg åklagaren. Detta bland annat då tjejen som 16-åringen hade samlag med vid tillfället var under 15 år.

En enig hovrätt ändrade nyligen tingsrättens dom och frikände i stället 16-åringen. Med tanke på parternas relation, hur 16-åringen uppfattade den samt att det inte är visat att tonåringen förstått att ersättningen var en förutsättning för samlaget anser hovrätten inte att mannen inte kan fällas till ansvar för sexuellt utnyttjande av barn och inte heller för köp av sexuell handling av barn.

Det är, enligt hovrätten, inte styrkt att mannen förstått att ersättning var en förutsättning för samlaget.

Inget skadestånd

Våldtäktsyrkandet ströks tidigt i hovrättens resonemang. Parternas ålder och den ringa skillnaden i ålder ungdomarna emellan talade starkt för att gärningen ska vara fri från ansvar, ansåg hovrätten som alltså friade mannen från alla misstankar.

Domen har nu vunnit laga kraft. Därmed är hovrättens beslut det som gäller i ärendet. Den utdömda ungdomstjänsten stryks, liksom skadeståndet som tingsrätten utdömde.