Under tisdagen lämnade regeringen sitt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.

Fakta: Vårändringsbudgeten

Regeringen och Vänsterpartiet lade gemensamt fram förslaget till vårändringsbudget för 20..

Fakta: Vårändringsbudgeten

Regeringen och Vänsterpartiet lade gemensamt fram förslaget till vårändringsbudget för 2017.

Region Jönköpings läns får ett tillskott på 17,4 miljoner kronor till förlossningsvården samt 3,5 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin.

Landets kommuner får dela på 150 miljoner för att öka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är främst att pengarna ska användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administrativ personal. Länets kommuner får följande tillskott genom vårbudgeten: Aneby 404 000 kronor, Eksjö 318 000, Nässjö 515 000, Sävsjö 423 000, Tranås 538 329, Vetlanda 544 000, Jönköping 1 056 000, Gislaved 495 000, Gnosjö 418 000, Habo 300 000, Mullsjö 324 000, Vaggeryd 380 000, Värnamo 557 000.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Petersson, Stockaryd, presenterade förslaget i samband med att hon besökte Nifsarpsskolan och Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö under förmiddagen.

— Sedan budgeten för 2017 lades har det inträffat händelser både i Sverige och omvärlden som kräver åtgärder och en förstärkning redan i år, förklarade Helene Petersson.

Förslagets satsningar kräver inga neddragningar på andra håll.

— Nej, den goda ekonomiska utvecklingen i landet ger utrymme till de här satsningarna, sa Petersson.

Mer till Försvaret

Hon kunde bland annat på plats ge Ing 2 beskedet att Försvarsmakten tillförs 500 miljoner extra mot bakgrund av ändrad omvärldsanalys och hotbild. Beloppet är baserat på underlag från Försvarsmakten.

Pengarna ska bland annat gå till att förstärka Krigsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga samt att förbättra motståndskraften mot cyberangrepp

Polisen förstärks

Likaså får Polisen ytterligare 700 miljoner kronor.

— De pengarna ligger i linje med den längre satsning vi redan tidigare aviserat för polisen. Inte minst terrorattacken i Stockholm visar på behovet. Vi har också sett att den organiserade brottsligheten ställer ökade krav på polisen, sa Petersson.

Annons

Genom pengarna till Polisen är det tänkt att antalet polisanställda ska kunna öka.

— Vi hoppas att bekämpningen av den vanliga brottsligheten ska stärkas genom att mer resurser kan läggas på utredningar som släpat efter. Vi hoppas också att arbetsmiljö och arbetsvillkor ska kunna förbättras och att anställandet av fler civila utredare kan snabbas på, förklarade Helene Petersson.

Kvinnors hälsa

Hon hade också med sig beskedet om att en halv miljard extra satsas på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Av de pengarna går 17,6 miljoner till Region Jönköpings län, i relation till folkmängd.

— Detta är jättepositivt. Förlossningsvården är verkligen i behov av en bra verksamhet, framhöll Petersson.

Landstingen och regionerna får ytterligare en förstärkning som ska användas till barn- och ungdomspsykiatri.

Kommunerna får på sitt håll motsvarande pengar riktade mot den sociala barn- och ungdomsvården. Där ska främst bemanningen förstärkas, heter det.

Även Statens institutionsstyrelse, SIS, få extra medel.

— Det är viktigt att få balans mellan förebyggande insatser i ett tidigt skede och de kraftigare insatserna i efterhand, kommenterade Helene Petersson.

Gynnad kommun

Eksjös kommunalråd Diana Laitinen Carlsson (S) konstaterade att hennes hemkommun gynnas av de flesta punkterna i vårdändringsbudgeten.

— I en kommun som Eksjö där så stor andel av invånarna är anställda av Försvarsmakten, Polisen, regionen och Statens institutionsstyrelse är mycket av förslaget bra nyheter. Även om det givetvis är synd att många av åtgärderna behövs, sa hon.