Precis som i andra samhällen är hastighetsbegränsningen satt till 40 kilometer i timmen. Undantaget har varit sträckan utanför skolan, där det under dagtid har varit tillåtet att köra 30 kilometer i timmen som mest. Så sent som denna höst har polisen gjort fartkontroller, och det har delats ut böter för fortkörning. Hastigheten var i något fall så hög att körkortet återkallades. Orimligt, tyckte kristdemokraten Sigvard Karlsson, med tanke på att skolan varit nedlagd i två år. Risken är att de som kör ofta genom samhället mister respekten för skyltningen.

Det visade sig att kommunen inte anmält till Trafikverket att förutsättningarna förändrats. Anledningen var att tekniska servicenämnden, som står som ägare av kommunens fastigheter, inte fullföljde planen att sälja skolan efter nedläggningen. Den behölls som reservbyggnad på barn- och utbildningsnämndens initiativ, när antalet asylsökande steg kraftigt. I avvaktan på ett beslut om byggnadens framtid behölls hastighetsbegränsningen, eftersom kommunen av erfarenhet vet att det kan vara svårt att få till stånd en hastighetssänkning.

Nu ser bu-nämnden inget behov av skolbyggnaden, Trafikverket har kontaktats, och skyltarna har slutligen tagits bort.

Annons

— De är bort nu, och de har fått upp några pilar vid refugen. Där kör de upp på vänster sida ibland.

— Det är en och annan som använt det som en omkörningsfil, berättar Sigvard Karlsson.

Det var i torsdags som 30-skyltarna försvann.

— Nu har de fått ordning på det, men det tog tid, menar Sigvard Karlsson som tagit sig an ett annat trafikprojekt.

Kristdemokraten har skrivit en motion där han efterlyser en förlängning av trottoaren. Det bor ett antal familjer utmed vägen, och han tänker på deras säkerhet.

— De kommer att gå på den här vägen till skolbussen i framtiden, säger Sigvard Karlsson.

Sträckan uppskattas till cirka 350 meter.