Det var andra året Tillsammans Eksjö anordnade en Pride-dag för att uppmärksamma hbtq-frågor.

Camilla Schultz från Förbundet Tillsammansskapet samt ordförande i RFSL i Göteborg föreslog att kommunen ska anordna föreläsningar på biblioteken eller andra samlingslokaler i kommunen till nästa års Pridedag.

Mino Jalmén berättade att det går att leva i ett homosexuellt förhållande i Eksjö inför ett 40-tal närvarande personer.

Som avslutning pratade representanter för Vänsterpartiet och Centerpartiet om deras syn på frågan om hur Eksjö kommun ska kunna bli mer hbtq-vänligt.

Nästa år har Tillsammans Eksjö planer att anordna en Prideparad från kyrkan ner till ån.