Omsorgsnämndens ordförande Sylve Jergefeldt deltog liksom demenssjuksköterska Eva Knutsson Fager och områdeschef på Ingsberg, Lena Östlund, rapporterar Ann-Christine Thunberg i Nässjö PRO.

Eva Knutsson Fager gav en information om vilka fem olika former av demens som finns och att Altzheimer är den vanligaste. Blandad demens av två sjukdomar som Altzheimer där hjärncellerna dör och vaskulär demens där man får försämrad blodtillförsel är den vanligaste.

400 insjuknar

Årligen insjuknar 400 personer på Höglandet i någon form av demens. Hon berättade vidare hur sjukdomarna fungerar, vilka problem som uppstår av förvirring och vad man ska försöka att tänka på som anhörig eller vän när man har samtal med någon som är dement.

Inget svar på gåtan

Det finns symptomlindrande medicin och man uppmanas därför att tidigt ta reda på vilken form av demens som läkare kan fastställa. Trots mycket forskning har man ännu inte hittat svaret till de olika demenssjukdomarnas gåta.Lena Östlund fortsatte med att informera om vad sjukvården för dessa patienter kostar. Socialstyrelsen har 2010 fastslagit nationella riktlinjer för vård och omsorg.

"Se individen"

Annons

Man ska se individen och det friska inte sjukdomen. Stärka och stödja svikande funktioner och ha stimulans på en lagom nivå som den sjuke klarar av.

Hon betonade att det är viktigt att kvalitetssäkra vården, ha utbildad personal som också har kunskap i vård av äldre dementa och sociala närverk.11 enheter

I Nässjö kommun finns elva enheter av gruppboende för dementa och utredning och diagnos ska vara ställd innan man får flytta dit.

Tio korttidsplatser finns att tillgå och dagverksamheten Linnean på Ingsbergsgården har åtta platser. Man kan få avlastning i hemmet 20 timmar per vecka om man vårdar någon sjuk hemma. Det finns anhörigstöd och grupper om man kan deltaga i samt att man kan få utnyttja "må bra dagar".


Inflytande viktigt

En genomförandeplan görs med varje boende där mål och inflytande är viktigt.

Behovet av platser och boende kommer i framtiden att öka eftersom vi blir äldre och äldre 
och människor som blir dementa ökar från år till år och idag kostar vården miljarder kronor.

Många frågor

Många angelägna frågor ställdes från åhörarna, framhåller Ann-Christine Thunberg.