Genomförandet av Jordbruksverkets förslag skulle innebära att griskultingar får skiljas från sin mamma redan vid 21 dygns ålder, något som är en sänkning från det nuvarande kravet på 28 dygn. Förändringen, menar Jordbruksverket, skulle bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, samtidigt som högt djurskydd fortsatt skulle vidhållas - något som djurskyddsorganisationerna starkt ifrågasätter.

Organisationerna pekar på forskning som visar hur tidigare avvänjning av grisar medför ökad risk för beteendestörningar och diarré, vilket vid behandling kan bidra till förstärkt antibiotikaresistans.

Annons

Tillsammans har Djurens Rätt, Compassion in World Farming Sverige, Vi konsumenter och Djurskyddet Sverige gjort en namninsamling som lämnas över till Jordbruksverket generaldirektör Leif Denneberg, under onsdagen.

— Nu hoppas vi på att de ska kunna ta åt sig av den debatt och de åsikter som har uppstått, där medborgarna tydligt har gjort sin åsikt hörd, säger Bo Alger från Compassion in World Farming.

— De åsikter som har förts fram i dag är inget nytt för oss, utan vi känner igen dem i samband med tidigare debattartiklar och remisser, säger Gunnar Palmqvist, Djurskyddsanläggare på Jordbruksverket.

Gunnar Palmqvist menar även att det är viktigt att komma ihåg att förslaget fortfarande är i sin beredningsfas. Detta betyder att det finns mycket arbete kvar, med bland annat granskningar från EU-missionen och detaljändringar, innan man är i närheten av ett färdigt beslut.