Hur miljön påverkar oss pratade Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län, om när han besökte Vuxenskolan i Nässjö.

Han menar att vi måste börja tänka allt mer på hur buller, strålning och elektromagnetiska fält kan inverka på oss.

— Erfarenheten visar att samtliga miljögifter, tungmetaller och strålning förvärrar de skadliga effekterna.

Personer som lider av elöverkänslighet tas inte på lika stort allvar som andra, mer vedertagna känsligheter menar han också.

Han tar framtidens mobilnät 5G som exempel och säger att man förmodligen bara kommer att avslöja fördelar och inte ta upp vilka möjliga faror som kan finnas då det ekonomiska intresset alltid kommer att gå först.

Kvällen arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan samt Miljöpartiet Gröna Seniorer i Jönköpings län.