Alf Söderberg, som Mikael Trofast främst riktar sina anklagelser mot i stämningsansökan, är inte intresserad av att medverka i en intervju utan hänvisar till sitt ombud Carl Tauson, advokat på Amber Advokater. Tauson har sin bild klar över vad Mikael Trofast vill med sin process mot Afema Trading, som köpte Trofasts aktier i Viking Beds Of Sweden 2005.

— Vid den muntliga förberedelsen berättade Trofast att han kommer vända sig till tidningen för att svärta ned Afema Trading och Viking Beds Of Sweden. Det han vill uppnå med att svärta ned min klient, det kommer han inte att lyckas med, framhåller Tauson.

Inget underlag

Carl Tauson uppger att Mikael Trofast har framfört att det träffats en överenskommelse om tilläggsköpeskilling.

— Någon sådan överenskommelse har inte träffats. Dessutom vet jag inte vad siffrorna som omfattar Trofasts krav kommer ifrån. Något sådant underlag har inte presenterats, säger Tauson som tillägger att det heller inte finns något som styrker att en ny värdering av bolaget skulle göras.

Annons

— Min klient förstår inte heller Trofasts andrahandsyrkande. Min klient menar i och för sig att Trofast inte har haft rätt att häva överlåtelseavtalet men om Trofast menar att han har hävt avtalet finns ingen grund för förstahandsyrkandet, att begära tilläggsköpeskilling, säger Tauson.

Är preskriberat

Afema Trading bestrider att avtalet med Trofast ingicks genom tvång eller hot.

— Det finns ingen grund för påståendet att han ska ha blivit hotad. Varför har han isåfall inte polisanmält och varför säger man sig vilja träffa en ny överenskommelse med några han har blivit hotad av? undrar Tauson.

Slutligen framhåller Tauson att den påstådda fordran är preskriberad. Detta eftersom Mikael Trofast inte sedan aktieöverlåtelseavtalet tecknades 2005 gjort gällande krav på Afema om tilläggsköpeskilling förrän mer än tio år senare.

— Vi vet vad Trofast vill, det är att få ut mer pengar. Men finns det någon grund för det? Svaret är nej, säger Carl Tauson.

Inom de närmaste veckorna ska synpunkterna sammanställas.

— Det här målet kommer inte avgöras innan sommaren, menar Carl Tauson.

Moderbolag för Viking Beds Of Sweden är Trebol AB. I styrelsen ingår Magnus Söderberg, vd för Viking Beds Of Sweden och Alf Söderberg.