Bland mottagarna fanns Nässjös äldrepedagog Anna Sundling med Anneli Tellmo, avdelningschef för särskilt boende. De får 150 000 kronor för projektet Äldre+Teknik=Sant?

Aktiestinsens stipendiefond

Nässjöbon Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare, som tjänade en fö..

Aktiestinsens stipendiefond

Nässjöbon Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen utlyser, som flest, åtta stipendier om sammanlagt, som högst, 500 000 kr till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

(Källa: University Jönköping)

Projektet syftar till att ge äldre som har flyttat till särskilda boenden i Nässjö kommun möjligheten att hänga med i den tekniska utvecklingen för att leva ett mer aktivt, socialt och självständigt liv.

– Det är viktigt att äldre människor vågar prova ny teknik och att det finns utbildad personal som kan hjälp till med detta, sa Anna Sundling vid ceremonin.

Annons

Det är fjärde gången som hon tar emot stipendiepengar för äldreprojekt i Nässjö.

Nässjöborna Lars Svensson och Sofi Fristedt, universitetslektor, fick 50 000 kronor för projektet ”Den bästa motionen är den som blir av – möjligheter till fysisk aktivitet tillsammans med andra”.

Projektet ska stimulera och möjliggöra fysisk aktivitet för äldre som bor i eget boende i Nässjö. Genom att involvera specialutbildade idrottsinstruktörer ska projektet inspirera äldre att motionera mer.

Annelie Möller och Jenny Svärd, båda Jönköping, belönades med ett stipendium på 160 000 kronor för projektet Ipad på äldreboende, en möjlighet till ökad aktivitet, gemenskap och interaktion.

Syftet är att stödja och utbilda personal i hur man kan använda Ipads för att utöka aktivitetsutbudet på äldreboenden.