– Vi hoppas att så många som möjligt deltar i enkäten, säger Therese Rostedt, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

– Med hög svarsfrekvens får vi i kommunen en god bild av vad som är bra och mindre bra inom äldreomsorgen i Sävsjö, vilket är oerhört värdefullt.

Socialstyrelsen genomför regelbundet en riksomfattande äldreomsorgs-enkät, där brukarna får chansen att ge sin bild av hur verksamheten fungerar i deras kommun.

– Sävsjös äldre har tidigare glädjande nog varit angelägna att medverka i enkäten. Svarsfrekvensen i vår kommunen har varit betydligt högre än på många andra håll.

– Det har gjort att vi fått ökad och viktig kunskap om områden där vi kan bli bättre och en del av dessa har vi jobbat aktivt med. Bland annat har vi tittat på behovet av aktivering på kommunens särskilda boenden.

I första hand är det meningen att brukaren själv ska svara på enkäten, men för den som har svårt att ta del av innehållet kan det vara av stort värde att få hjälp från anhöriga eller vänner.

– Det är ju inte meningen att man ska tvingas avstå från medverkan på grund av man inte klarar själva hanteringen av frågematerialet, säger Therese Rostedt.

Enkäten vänder sig till alla Sävsjöbor från 65 år och uppåt som har hemtjänst eller bor på något av kommunens äldreboenden. Man kan svara antingen per post eller via internet.

Annons

Resultatet från enkäten redovisas under hösten och ingen enskild medverkande kommer kunna att pekas ut. Alla som deltar i enkäten svarar anonymt.