VÄLJARNA vill ha mer valfrihet i välfärden. Därför måste allianspartierna påminna om att vinstnivåerna i vård, skola och omsorg överskattas.

Som man frågar, får man svar. När Sifo i höstas frågade om inställningen till vinstbegränsningar i välfärden ville åtta av tio strama åt villkoren.

"På olika sätt upplever fler människor att någon form av kontroll eller begränsning är rimlig", menade Toivo Sjödén, Sifos analyschef (SVT 2/11).

MEN VILJAN att göra reglerna tydligare innebär inte att väljarna är beredda att offra valfriheten.

Friskolor, personalägda vårdcentraler och stiftelsedrivna äldrehem är i högsta grad efterfrågade. Det bekräftas i en ny Sifo-undersökning, som i stället riktar in sig på värdet av valfrihet och väljarnas kunskap om vinstnivåerna.

Det är en större andel av allmänheten som tycker det är "viktigt" med valfrihet än som anser den vara "mindre viktig" eller "oviktig".

Annons

Tre av tio uttrycker till och med att det är "mycket viktigt" att kunna välja skola och sjukvård. För äldreomsorgen växer stödet till fyra av tio.

Samtidigt visar undersökningen att väljarna överskattar vinsten i procent av den totala omsättningen.

Mer än hälften av de 1 000 tillfrågade tror att den generella vinstnivån överstiger tio procent av omsättningen, vilket ska jämföras med branschsnittet på fyra till sex procent.

FÖR allianspartierna medför svaren en lärdom inför valrörelsen.

Om valdebatterna förs utifrån Reepalu-utredningens ideologiska premiss att vinster i välfärden är ett växande samhällsproblem får borgerligheten svårt att hävda sig.

Allianspartierna riskerar hamna i ett läge i vilket man försvarar höga vinster, snarare än valfriheten som sådan.

Strategin för att vinna välfärdsdebatten måste slipas. Vinstintresset förblir det bästa incitamentet för effektivirer och kostnadsreduktion.

Men borgerliga politiker kan inte enbart fokusera på hur många friskolor som tvingas stänga med Reepalus vinsttak på sju procent.

En lika viktig uppgift är att få fram hur det ligger i regeringens och Vänsterpartiets intresse att väljarna överskattar vinstnivåerna.