Kritiken har varit hård i den politiska debatten och de gäller både hur förslaget har lagts och att det saknas utredningar, alltså konkreta förslag att ta ställning till.

- Jag har efterlyst en utredning som ska ha gjorts, men den finns inte tillgänglig. Det är oklart vad konsekvensen blir, men också hela processen är felhanterad. Det finns inget underlag att ta ställning till, och trots att förändringar ska förankras ute i verksamheter har den här viktiga frågan inte diskuterats, säger Markus Eskdahl, oppositionsråd (S).

Kritiken av hur ärendet har beretts, med snabbutredning som finns, eller inte finns beroende på vem man pratar med, är hård från oppositionen. Och även internt inom Alliansen går meningen isär.

Intern kritik

Torbjörn Eriksson (KD) sa från talarstolen att hans allianskolleger har hoppat i helt galen tunna i frågan vård på barnklinik.

- Om det förslaget genomförs skulle det vara mycket dåligt för barnen och barnfamiljerna i södra och östra delarna av länet.

Det rör sig om en mycket bra verksamhet både i Eksjö och Värnamo, barnen får mycket bra vård och föräldrarna är mycket nöjda. Det är inte bara ett dåligt förslag, det är också mycket dåligt berett. Det rör som en som stor förändring som i förlängningen kan påverka akutsjukhusen, sa han vidare.

Han är också kritisk till att det inte finns något i förslaget om att se till vad som faktiskt är bäst för barnet, bara om att flytta verksamheten. Han klargjorde att han kommer att rösta emot Alliansens förslag.

Även Lennart Bogren (C) sa att han är beredd att stödja ett förslag till återremittering.

- Det här har skapat oro och jag skulle vilja att vi kan enas innan dagen är slut om hur vi går vidare. Vi behöver tala om det positiva och det som är bra med den fina vård vi har, men det som hänt med den här frågan är som att gå tillbaka till ruta ett.

Motiveringen

Annons

Oppositionens yrkande om återremiss som lämnats till presidiet lyder så här:

"Barn under 15 år som vårdas inneliggande på sjukhus ska vårdas på barnkliniken. Barn under 18 år som vårdas inneliggande på sjukhus bör vårdas på barnkliniken.

En förutsättningslös utredning ska göras med barns bästa för ögonen som tar fram alternativa förslag för att utveckla sjukvården för barn och unga i länet.

Utredningen ska utgå från vår sjukvårdsstruktur med tre akutsjukhus och med målet om en sammanhållen hälso- och sjukvård."

Tjänstemäns initiativ

Mia Frisk (KD) medger på tidningens fråga att hon och Alliansen missbedömt hur viktig frågan anses vara.

- Om vi hade vetat att det skulle bli så stor diskussion så hade vi nog lagt ett utredningsförslag direkt. Men i grunden har vi redan riktlinjer för hur vård av barn ska vara. Så från Alliansen såg vi det inte som en så stor fråga och den hotar inte framtiden för våra tre akutsjukhus, säger hon.

På frågan om den utredning som verksamheten själva gör, och som blev klar i måndags, är hon avvaktande

- Vi har inte gett något uppdrag från politiskt håll, utan det är en tjänstemanna utredning.

Hon har inte sett den, säger hon, men hon utgår ifrån att den kan ingå som ett underlag i den fortsatta hanteringen.

Men när det gäller en förutsättningslös utredning, som oppositionen kräver, säger hon att sådana inte finns.

- Alliansen har en målsättning som är att ge den bästa vården för barnen och vi vill följa de riktlinjer för det som finns.

Det krävs 27 röster i regionfullmäktige för att det ska kunna bli en minoritetsåterremiss och det uppnås genom S, MP och V. Sverigedemokraterna genom Samuel Godrén, svänger i frågan och meddelar att SD kommer att ställa sig bakom yrkandet om återremiss.