— Vi är den enda kommun som minskar.

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S) är nöjd med att Nässjö utgör undantaget i länet. Allt fler är i arbete även om arbetslösheten fortfarande är hög. Totalt var 9,6 procent arbetslösa i oktober. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad förra året.

Ungdomslösheten har minskat från 13,7 till 12,9 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda har minskar från 41 till 35,9 procent.

— Vi börjar se resultat av vårt goda samarbete med arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunen, menar Anna-Carin Magnusson.

Undantaget är de som varit arbetslösa länge.

— Långtidsarbetslösa är vår utmaning, konstaterar kommunalråd Anders Karlsson (C).