Vartannat år görs en parkeringsräkning i centrala Nässjö. Sedan räkningen 2015 har det skapats fler parkeringsplatser på Södra Torget, från 127 till 165 stycken. Den största förändringen är dock att avgiften togs bort helt på de kommunala parkeringsplatserna under förra året.

En tydlig förändring märks sedan föregående räkning. Fler parkerar på de kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan under vardagar. Under lördagen var skillnaden försumbar. Årets parkeringsräkning ägde rum i början av april. Det var en torsdag, fredag och lördag som beläggningen kartlades.

För första gången kollade samhällsplaneringskontorets personal beläggningen på parkeringsplatserna som är reserverade för funktionshindrade. De användes i låg utsträckning vid mättillfället.