I april 2016 blev kommunen ägare till fastigheten Linden 2 på Köpmansgatan. Den köptes på exekutiv auktion, eftersom det inte fungerade med den tidigare ägaren.

Mellan februari 2014 och december 2016 tvångsförvaltades Linden 2 av Aneby Bostäder. Efter det har det kommunala bostadsbolaget haft fortsatt uppdrag att sköta fastighetsförvaltningen åt Aneby kommun. Kostnader som inte finansierats av hyror och övriga intäkter ska ersättas av kommunen.

Den avstämning som gjorts visar att Aneby Bostäder till och med 30 juni i år haft utgifter på 336 919 kronor som inte kompenserats av intäkter. Till det kommer administrativa kostnader på 350 990 kronor.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) finns en halv miljon kronor avsatt för ändamålet i förra årets bokslut.

— Även årets resultat kommer att påverkas, säger han.

Annons

Sedan kommunen blev ägare till Linden 2 har en hel del arbeten gjorts på fastigheten. Framför allt har fjärrvärme installerats, vitvaror bytts ut och renovering genomförts.

Aneby Bostäder ska ersättas för kostnader även framöver.

— Men nu minskar de eftersom inga omedelbara åtgärder krävs.

Små insatser

Till framtida arbeten hör bland annat dränering och målning. 6 av de totalt 16 lägenheterna är bebodda i dag. Enligt Fälth går det att med relativt små insatser att få även övriga tio beboeliga.

— Hyrorna på de lägenheterna lär bli rimliga, vilket kan passa ungdomar.

Linden 2 består även av tre kommersiella lokaler. Frågan är hur det blir med ägandet.

— Vi ser inte kommunen som en långsiktig ägare, men det viktiga är att fastigheten inte återgår till att bli ett slumkvarter.

Närmast ska Aneby Bostäder få frågan om man vill köpa fastigheten.

— Ägandet av Linden blir ett ärende på nästa sammanträde med allmänna utskottet.

Beslutet att betala ut ersättningen till Aneby Bostäder fattas av kommunfullmäktige.