Parkeringsplatser som tillhör Aneby Bostäders fastigheter, sammanlagt 25 områden, hyrs från om med den 1 maj ut till hyresgästerna.

– Det är dels ett önskemål från våra hyresgäster, men också en möjlighet till intäkter. Det är en kombination, förklarar Johanna Gladh som är hyresadministratör och receptionist på Aneby Bostäder.

Det är endast personer som bor i fastigheten som har möjlighet att hyra p-platserna och man får som mest hyra två platser per lägenhet. En parkeringsplats kostar 100 kronor per månad, eller 160 kronor för en plats med eluttag.

Aneby Bostäder har inte gjort några exakta beräkningar för förväntade intäkter från uthyrningen av p-platser.

– Det skulle bli 40 000 kronor per månad om vi hyr ut alla, men det kommer vi inte att göra. Säg kanske hälften av det.

"Inga stora summor"

Många hyresgäster har önskat en egen parkeringsplats, men reaktionerna till de nya reglerna har varit blandade, säger Johanna Gladh.

– Vi har skickat ut brev, men många har nog missat informationen. Vi kommer att göra ett utskick till, säger hon.

Som fastighetsägare har Aneby Bostäder rätt att bötfälla dem som ställer sig på de förhyrda parkeringsplatserna.

– Vi själva kommer att utföra p-böter, men vi har inte börjat med det än.

Bostadsföretaget vill ge alla gott om tid att lära sig de nya reglerna innan de börjar bötfälla felparkerare. Bötessumman är inte fastställd ännu.

Annons

– Vi har inte kommit fram till det än. Det blir inga stora summor, vi vill inte vara så hårda. Kanske mellan 100 och 300 kronor, säger Johanna Gladh.

Parkeringsplatser som tillhör Aneby Bostäder är numrerade med fastighetsbeteckning och platsnummer.

Reaktionerna till de nya parkeringsreglerna har varit blandade, menar hyresadministratör Johanna Gladh.
Foto: Bodil Molin