Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som levererar statistik. Varje år redovisar organisationen hur mycket förpackningar och tidningar kommunerna samlar in. I det ingår papper, plast och glas och metall, helt enkelt allt skräp som kan lämnas på återvinningsstationen.

— Man räknar även med de sopor som slängs på återvinningscentraler och de insamlingar som ägare till flerbostadshus ordnar i egen regi, säger Katarina Andersson, avfallschef på Amaq.

I fjol lämnades det i kommunen in 96,69 kilo sopor för återvinning per person. Det placerar Aneby på plats 20 bland landets kommuner.

Katarina Andersson påpekar att man alltid ska ta statistik av det här slaget med en viss nypa salt, men tycker ändå att det som Förpacknings- och tidningsinsamlingen presenterar är positivt.

— Aneby har hamnat högt upp på listan i flera år.

Toppar gör Åre där det i fjol lämnades in 166,62 kilo sopor för återvinning per person.

— Då ska man komma ihåg att det är en kommun med många turister som bidrar till det goda resultatet. Flera turistorter hamnar högt på listan.

Annons

Går man in på detaljnivå kan man se att Anebyborna är bäst på att ta hand om plastavfall. Där blir placeringen 14. När det gäller tidningar kommer kommunen först på plats 178.

— En del av förklaringen kan vara att det inte delas ut lika mycket reklam i en liten kommun och då blir det förstås inte lika mycket att slänga.

Av statistiken kan man också utläsa att Västra torget är den återvinningscentral där det förra året lämnades störst mängd avfall.

Varför är då Anebyborna så duktiga på att återvinna sopor?

Enligt Katarina Andersson kan det bero på att det finns nio återvinningscentraler i Aneby, vilket är mycket för en så liten kommun.

— Vi var också tidigt ute. Dessutom har både Aneby Bostäder och HSB ordnat det så att hyresgästerna kan slänga sådant skräp där de bor.

Trots topplaceringen på Sverigelistan konstaterar Amaqs avfallschef att det finns mycket kvar att göra. Hon hänvisar till den plockanalys som Vetab i Vetlanda gör av Anebybornas sopor.

— Än har vi inte fått årets resultat, men i fjol visade analysen att det slängs många förpackningar och tidningar i påsen för övrigt.

Till sist kan nämnas att Aneby utmärker sig jämfört med grannkommunerna. Näst bäst på nämnda lista var Sävsjö med placeringen 113 och sämst Tranås på plats 250.