Klimatrådet i Jönköpings län har funnits sedan 2011. Syftet är att vara en samordnande och pådrivande kraft i arbetet med att förverkliga visionen om att bli ett plusenergilän.

Samtliga kommuner samt ett antal organisationer och företag i Jönköpings län är medlemmar i rådet.

— För oss handlar det om att på olika sätt medverka till klimatförbättrande åtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Nu finns det förslag på två klimatsatsningar som har gått ut på remiss. Det första handlar om solkraft.

Syftet är att öka produktionen och användningen av förnybar el, i det här fallet den som kommer från solen.

Annons

Satsningen heter solkraftsutmaningen. Den föreslås starta i samband med klimatveckan i september och pågå under ett år.

— Lika många solceller som länet i övrigt bygger, lika många ska klimatrådets medlemmar få fram.

Vill delta

Kommunstyrelsen har sagt ja till att delta i utmaningen. Fälth konstaterar att Aneby kommun är en bra bit på väg. Han nämner de solceller som redan finns på Parkskolan och Furulidskolan.

— Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam har fått i uppdrag att titta på ytterligare byggnader där solceller kan installeras.

Under 2018 kan 300 000 kronor komma att satsas på solceller i kommunen.

— Förslaget är inte klubbat än, men det är nog bra att avsätta en summa.

Den andra klimatsatsningen som kommunen ställer sig bakom handlar om att minska matsvinnet från offentlig verksamhet i länet. Eftersom kommunernas förutsättningar kan variera stort specificeras inte exakt hur arbetet ska gå till, men ett av kraven är att systematiskt mäta matsvinnet i minst fem kök.

— Det ska ske några gånger per år. Satsningen ska pågå 2018 och 2019.

Enligt Fälth handlar det till stor del om att försöka laga rätt antal portioner inför varje måltid.

— Men det är inte alltid så enkelt. Det gäller till exempel när barn ska vara på fritids eller förskola på så kallade klämdagar. Det rätt vanligt att de inte kommer, trots att det är föranmält.

— Satsningen på att minska matsvinnet är förstås också en ekonomisk fråga, påpekar kommunstyrelsens ordförande.