Förslaget kommer från en Anebybo som föredrar att vara anonym. Han har inspirerats av Eksjö.

Även där har kommunen tagit emot ett medborgarförslag om att man bör vara bättre uppdaterad i händelse av kris.

I det beskrivs att det med dagens sårbarhet behövs konkreta åtgärder som förbättrar läget här och nu. Förslagslämnaren undrar hur Eksjö och andra kommuner tar sitt ansvar när det gäller förberedelser som säkrar tillgången till livsmedel i händelse av kris.

Anebybon föreslår ökad beredskap vid krisläge när det gäller livsmedel.

— Ett lager av potatis samt torrvaror som ris och dylikt bör byggas upp på ett så billigt sätt som möjligt, tycker han.

Vederbörande anser även att krisberedskapsinformationen i Aneby kommun bör uppdateras. Det är med tanke på läget i omvärlden, inte minst i närområdet.

— Många känner nog till exempel inte till var skyddsrummen finns.

Mat