Gröna påsen för matavfall och den röda för övriga sopor infördes i Aneby kommun 2014. En gång varje år genomförs en plockanalys på anläggningen i Vetlanda, dit soporna transporteras.

— Det för att vi ska se hur duktiga kommuninvånarna är på att sortera samt vad som är bra eller dåligt, säger Katarina Andersson, avfallschef på Amaq.

Just i fjol gjordes plockanalysen vid två tillfällen, i februari och november, men enligt henne har det ingen påverkan på resultatet.

Totalt har 160 gröna och 160 röda påsar analyserats av Njudung Energi.

— Det går till så att avfallet sorteras i 14 olika grupper och sedan vägs.

Resultatet visar att Anebyborna hade sorterat 91 procent av innehållet i de gröna påsarna på rätt sätt. Det är en viss förbättring jämfört med föregående år, då siffran var 88 procent. Den nationella siffran för 2016 är 95 procent.

Förpackningar och blöjor

Framför allt är det förpackningar men även blöjor som felaktigt hamnat i de gröna påsarna i Aneby.

Annons

Analysen är uppdelad på villor i tätorten och på landsbygden samt flerfamiljshus. De sistnämnda var förra året något bättre än villahushållen på att sortera matavfall. Enligt Katarina Andersson brukar det inte vara så nationellt.

— Ägarna till flerfamiljshus i Aneby är rätt duktiga på att ordna med sortering åt hushållen. Min teori är att det är lättare att sortera det som är kvar, att det blir mer tydligt.

Nämnas kan att invånarna i Aneby kommun jämfört med rikssnittet har 20 kilo mindre sopor per person och år.

— En trolig förklaring till det är att många komposterar sitt matavfall.

När det gäller röda påsen är resultatet betydligt sämre än för den gröna. Enligt plockanalysen sorterades endast 34 procent av det övriga avfallet rätt. Även här dominerade förpackningar bland det som hamnade fel.

— Flerfamiljshusen var bättre än villahushållen.

Aneby bäst

Katarina Andersson konstaterar att Aneby trots allt är bäst på sopsortering av de kommuner som ingår i avfallssamarbetet.

De fem kommunerna är förutom Aneby, Tranås, Eksjö, Vetlanda och Uppvidinge.

Som tidningen tidigare berättat ligger Aneby i topp riket när det gäller att återvinna förpackningar och tidningar.

— Ändå är förpackningar en jättestor andel av det som felaktigt läggs i de gröna och röda påsarna. Man kan undra varför det är så.

Enligt Katarina Andersson finns det ett stort informationsbehov, framför allt när det gäller hur förpackningar ska slängas.

— Vi planerar för en gemensam insats inom avfallssamarbetet.