Satsningen var en del av Alla får plats. I boken, som innehåller ett 50-tal berättelser, redogör Anebybor om sina möten med nyanlända och tvärtom.

Enligt Ola Gustafsson, näringslivsansvarig, blev den en succé.

— Nästan alla 750 exemplar som trycktes upp såldes slut.

Linköpings stift bekostade tryckningen. Nettot på 60 000 kronor har gått till svältkatastrofen i Östafrika och skolundervisning i flyktingläger.

Nu är det tänkt att ytterligare en bok ska ges ut. Det är med titeln ”I have a dream”. Tanken är att kommuninvånarna ska skriva om sina drömmar 2017, med Aneby som utgångspunkt.

— Temat är väldigt fritt. Nu vill vi ha in ett antal berättelser och ett 50-tal av dem publiceras i boken.

I kväll, onsdag, är det dags för en inspirationskväll i Gula villan. Vid den medverkar Karl-Johan Rosén, rektor på Furulidskolan, Bo Göransson, välkänd Anebybo som har gitarren med, samt kommunchef Anne Hallberg.