Från Aneby deltog Miljöpartiets Jan-Olov Adolfsson, Sibylla Jämting och Staffan Grönte. Till Gustav Fridolin överlämnade de en skrivelse om regeringens flyktingpolitik, vilken skrivits under av sex miljöpartister i Aneby.

I skrivelsen framhåller partiet att de är djupt besvikna över regeringens flyktingpolitik, vilken de anser inte stämmer överens med Miljöpartiets kongressbeslut och den politik som partiet gick till val på.

De anser bland annat att politiken försvårar familjers återförening, vilket ökar otryggheten och gör integrationen i Sverige komplicerad. Partiet anför även att man bör tillämpa en generös bedömning vad gäller flyktingar från Afghanistan där situationen är osäker.

— Jag har aldrig träffat Fridolin tidigare, men jag fick ett bra intryck av honom, både som person och politiker. Han fick ta mycket kritik den dagen, men han tog tacksamt emot det och lyssnade verkligen, berättar Jan-Olov Adolfsson.