— Vi har legat väldigt högt i nästan fem år nu och det är extremt få av eleverna som inte når målen, säger Kalle Rosén, rektor på Furulidskolan i Aneby. Meritpoängen antas ligga mellan 220 och 225, men för att få en riktigt bra analys bör Skolverkets statistik väntas in. Förra året låg den genomsnittliga poängen på 230 och årets reslutat kan vara mycket nära det näst bästa. I höst kommer analyserna vara mer riktiga menar Kalle Rosén.

Nyanlända klarar sig bra

— Vi har haft en stor grupp nyanlända elever i år som varit en mycket begränsad tid i Sverige. De har varit här mellan sex månader till ett och ett halvt år och de har klarat sin svenska jättebra, säger Kalle Rosén. De nyanlända eleverna har gått språkintroduktioner och specialprogram.

— De har lyckats väldigt bra. Vissa elever har valt att stanna och gå ett år till i nian för att jobba upp sin svenska, säger Kalle Rosén.

Tidigare har meritpoängen toppat i Jönköpings län och Anebys niondeklassare fortsätter att ha stabila resultat.

— De nationella proven är fingervisande för vilken nivå vi bör ligga på. Vi har höga resultat i SO-och NO-ämnena, säger Kalle Rosén.