Annebergs behandlingshem behandlar missbruk, beroende och en kriminell livsstil och hemmet vårdar män i åldrarna 21-60 år.

Nu har Nytida AB, som driver behandlingshemmet, beslutat att inom senast ett halvår lägga ned verksamheten, som är beläget i Betesda vid Flisby.

— Behandlingsinnehållet håller inte den kvalitet det borde göra och lokalerna håller inte heller den standard de borde göra. Därför har vi tagit det här beslutet, säger Nytida AB:s sektorchef Katarina Hult och förtydligar:

Annons

— Vi upplever att klienterna inte får den behandling som förväntas av oss.

Elva blir uppsagda

Klienterna på Annebergs behandlingshem har informerats om nedläggningen och kommer nu att tillsammans med kommunerna bestämma var de ska placeras.

Personalstyrkan på elva anställda har också informerats och kommer att bli uppsagd.

— Vi har inga närliggande enheter till den i Anneberg så omplacering inom koncernen är inte ett alternativ för de drabbade. Men vi ska hitta lösningar med Arbetsförmedlingen, förklarar Katarina Hult.

Gått med förlust

Räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015 gick Annebergs behandlingshem med idel förluster. Sticker ut gör 2014 med ett resultat på drygt minus 4,6 miljoner kronor.

— Det här är supertråkigt och att lägga ned en verksamhet är det värsta man kan göra, menar Katarina Hult.