Det var i fredag som skoldagen var lite annorlunda på skolan. Syftet var att elever och personal skulle få möjlighet att umgås, lära känna och träffa nya vänner från klasser, årskurser, länder och kulturer.

Eleverna delades in i grupper som sedan alternerade mellan olika stationer under dagen. Eleverna i årskurs 9 hade under dagen extra ansvar att ta hand om den nybildade gruppen, se till att de kom i tid, gick till rätt ställe och att alla trivdes och hade det bra.

Stationerna var av varierat slag allt i från samarbetsövningar, dans, idrott, bakning musik till matematik/naturorienterande ämnen. En av stationerna gick ut på att få känna på hur det kan vara att komma ny till ett land, en skola eller en klass. Eleverna fick komma till en lektion som hölls på dari och fick därmed en känsla av hur det kan vara att inte förstå språket och den utsatthet som det medför.

Dagen avslutades med "stora fredagsmyset" där alla elever fick njuta av de kladdkakemuffins som hade bakats under dagen.

Elevernas reflektion efter dagen innehöll många aspekter.