Innan sommaren lämnade Eksjö Energi in sin ansökan om tillstånd att dra VA-ledningar i sjön Mycklaflon till mark- och miljödomstolen.

Ansökan omfattar bland annat miljökonsekvensbeskrivning, bottenkartering och en redogörelse för samråden som skett.

Under processens gång har kritiken varit hård mot projektet.

Nyligen kungjorde mark- och miljödomstolen att de som har synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska framföra dessa skriftligen till domstolen senast den 16 augusti.

Likaså ska de som har ersättningsyrkanden helst lägga fram dem till samma datum, eller allra senast till datumet för domstolens huvudförhandling.

Handlingarna finns tillgängliga dels på domstolens kansli, dels på Eksjö kommuns samhällsbyggnadskontor.