I slutet av oktober var 6,6 procent, cirka 11 250 personer, av den arbetsföra befolkningen i länet utan jobb, det är en nedgång från 7,6 procent samma tid 2015.

— Vi ser en tudelad arbetsmarknad då endast tre procent av de inrikes födda är arbetslösa medan det är 24 procent bland de utrikes födda som är utan jobb. Arbetsförmedlingen har en viktig roll att spela. Vi ska göra de nyanlända redo för den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt för att få människor och företag att växa, säger arbetsförmedlingschef Gregory Golding.

Bland ungdomar ser det bättre ut. Arbetslösheten har sjunkit rån 11,6 procent till 9,5 procent det senaste året.

Färre varsel

80 personer varslades om uppsägning i oktober, samma månad i fjol var det 300.

Habo kommun ligger fortfarande bäst till i länet med arbetslöshet på 2,3 procent, medan den är högst i nässjö, 10,3 procent.