I slutet av november uppdagades att en anställd på ett HVB-hem i den aktuella kommunen hade haft en olämplig relation med ett ensamkommande barn.

I veckan inkom Lex Sarah-anmälan, undertecknad av socialchefen, om ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Av den utredning kommunen gjort framgår att en av ungdomarna på HVB-hemmet tog kontakt med en annan anställd och berättade att han var rädd för kollegan.

Han berättade också att de haft en sexuell relation.

Efter detta startades genast en utredning. Personal såg till att den unge killen kände sig trygg och säker över helgen och att han inte skulle behöva möta personen han var rädd för.

Den utpekade medarbetaren avstängdes under tiden som utredningen pågick. Medarbetaren har sedan, på grund av vad som framkom, fått lämna den aktuella verksamheten.

Utredningen ska bekräfta pojkens version. Till bevis finns skärmdumpar av Messengerkonversationer och samtal som annan personal haft med pojken.

Slutsatsen blev att medarbetaren utnyttjat sin ställning på ett otillbörligt sätt i förhållande till en person i beroendeställning.

Händelsen har även polisanmälts.