– Vi hoppas att vi slipper de här vitena, säger Ann-Cathrin Gunnar.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som lämnat två separata ansökningar till förvaltningsrätten om att döma ut en särskild avgift mot Nässjö kommun. Det är en slags böter för att två personer har fått vänta oskäligt länge på en servicebostad inom funktionshinderomsorgen.

Den av de två som väntat längst hade i höstas fortfarande inte fått ett boende, 1,5 år efter att det beviljats.

– Vi har haft en stor ökning inom funktionshinderomsorgen, konstaterar Ann-Cathrin Gunnar, som tillträdde som socialnämndens ordförande under förra året.

– Vi har en kö där, och det har ökat.

Samtidigt konstaterar hon att de som väntat haft stöd i någon form.

– De har tak över huvudet. De bor inte på gatan.

Ivos ansökan om att en särskild avgift ska betalas ut kan bli kännbar för kommunen. Redan när de två ansökningarna lämnades in till förvaltningsrätten uppgick beloppet till cirka en miljon kronor. Samtidigt väntade fler på boende inom funktionshinderomsorgen Potentiellt kan kommunen därför riskera än fler kostsamma avgifter.

Är du orolig?

– Nej, man får ta det när det kommer. Man får inte ta ut oron i förskott, säger Ann-Cathrin Gunnar.

Annons

Relaterat: Miljonkrav mot kommunen för årslång väntan på servicebostad