Tranåsborna är ganska duktiga på att lämna in gamla och överblivna mediciner, men det finns mer där ute som behöver samlas in, det är Ann-Christin Alstermark säker på.

Så kan du minska mängden överblivna läkemedel.

Hur: Hämta inte ut med läkemedel än nödvändigt. Fråga din förskrivare om startförpackn..

Så kan du minska mängden överblivna läkemedel.

Hur: Hämta inte ut med läkemedel än nödvändigt. Fråga din förskrivare om startförpackning när du provar ett nytt läkemedel. Prata med din förskrivare om ditt totala läkemedelsintag.

Hon arbetar på ett av de tre apoteken i Tranås och är förutom apotekare även läkemedelsansvarig, och vill tipsa om hur medicinen ska sorteras när de lämnas in.

Varje vecka

— Vi får in läkemedel här varje vecka och vi skickar med jämna mellanrum iväg dem för specialförbränning, berättar hon.

En liten osäkerhet hos kunden märks dock över hur det ska hanteras.

Annons

— Ta inte med ytterförpackningen i kartong, det kan man sortera som papper hemma. Likaså gäller tomma tablettkartor. De i metall sorteras som det och är det plast så gäller det, säger Ann-Christin Alstermark och fortsätter:

— Men man behöver inte trycka ut tabletter från kartan, utan då lämnas hela kartan in.

Tabletter och annat överblivet sorteras i genomskinliga plastpåsar, i egna eller hämtas gratis på apoteket.

Flytande medicin kan hällas över i en och samma flaska.

— Kanyler ska lämna i en speciell burk som man hämtar hos oss.

Anledningen är att personalen av säkerhetsskäl (stickrisk) vill hantera medicinen så lite som möjligt.

Även smärtplåster som innehåller läkemedel ska lämnas in.

Däremot ska man INTE skicka med batterier, febertermometer och brandfarliga ämnen som myggmedel Mygga och handsprit.