NÄR STORBRITANNIEN lämnar EU i mars 2019 ska även den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) lämna London.

Nytt säte för den 900 personer stora organisationen ska EU rösta om i november.

Sveriges regering är angelägen om att EMA ska flytta till Stockholm. Men 18 andra EU-länder gör också anspråk på verksamheten.

EMA TAR emot ungefär 40 000 besök per år och behöver en kunskapsintensiv närmiljö för att kunna bedöma och reglera nya läkemedel för hela den europeiska marknaden.

För detta anser regeringen att Stockholm Life, som ligger i den halvfärdiga Hagastaden just utanför Stockholm, är lämpligt.

Den långsiktiga planen är att området, med dess stora hotell och goda förbindelser via Arlanda, ska vara ett europeiskt nav för bioteknik, läkemedel och medicin.

Annons

Men i beslutet för var EMA ska hamna bedöms inte bara infrastruktur, utan även skolsystem, arbetsmarknad, invandrings- och migrationsregler och bostadssituationen.

Migrationsverkets utvisningar av kvalificerad arbetskraft på grund av teknikaliteter och de långa handläggningstiderna på myndigheten, ihop med Stockholms överhettade bostadsmarknad, kan kosta Sverige vinsten.

TILLGÅNGEN till den expertis och teknik som EMA kräver är ett annat svenskt frågetecken.

Nordens främsta life science-område ligger utanför Köpenhamn. Där har Medicon Valley, en livskraftig forsknings- och innovationsmiljö, vuxit fram.

Mer än hälften av den totala personalstyrkan inom life science i Sverige och Danmark arbetar i den gränsöverskridande Medicon Valley, och det produceras dubbelt så många patentansökningar som i Stockholm.

Med draghjälp av de två stora europeiska forskningssatsningarna ESS och Max IV i Skåne, är Öresundsregionen en naturlig miljö för en investering av EMA:s storlek.

Danmarks kampanj har därtill varit mer intensiv än Sveriges, med fler möten med EMA-ansvariga i såväl London som på hemmaplan.

STRIDEN om EMA är ett bra exempel på hur flera till synes separata politikområden som näringsliv, bostadsmarknad, migration, skola och forskning tillsammans skapar en bördig mylla för investeringar.

Ska Sverige vara internationellt konkurrenskraftigt är det områden där man i längden inte kan ignorera behovet av strukturella reformer.