Försjön kan bli en reservvattentäkt till Eksjö vattenverk. Det har kommunfullmäktige i Eksjö fattat ett inriktningsbeslut om.

Torbjörn Johansson på Eksjö energi berättar att det innebär att de nu har ett mål att arbeta mot. Men det kommer dröja flera år innan sjön verkligen kan klassas som en reservvattentäkt.

– Vi har kommit fram till att Försjön är ett bra alternativ. Vi ska träffa länsstyrelsen och informera om våra tankegångar, då ska de även få uttala sig om de tycker att det är rimligt att gå vidare eller inte.

– Vi måste säkerställa vattenförsörjningen, framförallt till Eksjö tätort.

Torbjörn Johansson, va-chef på Eksjö energi, säger att det dröjer flera år innan sjön kan bli en reservvattentäkt.
Foto: Patrik Klavebäck

Litet steg mot målet

Johansson påpekar att de är i inledningen av att göra en ansökningshandling för att skicka till länsstyrelsen.

– Nu är vi långt framme i åren. Får vi medhåll att jobba vidare ska vi ta fram en samrådshandling som ska lämnas in till länsstyrelsen. Där ska de besluta om det är ett anmälningsärende eller tillståndsärende. Är det ett tillståndsärende ska det bland annat göras en miljökonsekvensbeskrivning. Ärendet ska även avgöras i mark- och miljödomstolen.

De har en tidsplan, och enligt den optimistiska förhoppningen kommer sjön bli en reservvattentäkt tidigast 2024.

– Det är en lång resa vi har framför oss. Det här är bara det första lilla steget mot målet. Det här inriktningsbeslutet är som startskottet i ett 100 meterslopp, och vi har bara sprungit några meter, säger Torbjörn Johansson.

Annons

Säkerställa nivåerna

I inriktningsbeslutet ingår också att Eksjö energi ska söka tillstånd för att rensa och sänka ån mellan Norra och Södra Vixen.

– Där har vi kommit lite längre i arbetet. Vi har haft samråd med de som är verksamma i området, som kan tänkas ha synpunkter på det här. Vi har skickat in handlingen till länsstyrelsen som ska besluta om det är ett anmälningsärende eller ett tillståndsärende.

– Det här gör vi för att säkerställa vattennivåerna mellan de här två sjöarna.