I somras lämnade socialdemokraten Lars Aronsson in en motion där han ville att verksamheter inom Eksjö kommun ska erbjuda fria arbetskläder. Han nämner flera verksamheter som exempel, förskolan och hemtjänsten som är ute i ur och skur och får slita på sina egna kläder.

Äskat medel

I sin motion yrkade han på att fria arbetskläder skulle införas från och med 2018 samt att grupperna som ska omfattas av fria arbetskläder, liksom utbudet av kläderna, ska bestämmas i samråd med berörda fackliga organisationer.

Annons

— När vi behandlade den i ledningsutskottet var det utifrån förra årets budgetarbete, inför 2018. Då hade man äskat medel för kläder inom förskolan, från barn- och ungdomssektorn. Det här var inget som vi kunde tillgodose i budgeten, därför föreslog ledningsutskottet att motionen skulle avslås, säger Annelie Hägg (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Göra en prioritering

I veckan diskuterades motionen hos kommunstyrelsen, där man ansåg att motionens intention är ett på ett större perspektiv, inte bara kläder till personal inom förskolan.

— Motionen hänskjuts till budgetberedningen för att frågan ska utredas ordentligt. Hänskjutningen betyder att den kommer in i budgetprocessen för 2019. Sen får man göra en prioritering utifrån det totala budgetarbetet, förklarar Hägg.

Ledningsutskottet föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen, kommunstyrelsen ändrar förslaget till att motionen ska ses som besvarad i stället.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.