I november rapporterar Arbetsförmedlingen om en försiktig minskning av arbetslösheten i landet. De flesta län har nu färre arbetslösa än förra året vid samma tid.

Bäst går det för de unga. Den snabbaste minskningen finns hos inrikes födda ungdomar, 18-24 år.

Men samtidigt får allt fler uppehållstillstånd i landet och arbetslösheten stiger bland utrikes födda och nyanlända under de första två åren (etableringsuppdraget).

Gruppen som varit arbetslösa mer än tolv månader växer också hos arbetsförmedlingen.

I Jönköpings län är arbetslösheten lite lägre än i riket i stort men man följer utvecklingen på riksnivå med en arbetslöshet på 6,6 procent, som var ett par tiondelar lägre än samma period förra året.

Gnosjö och Mullsjö sjönk mest i länet. Arbetslösheten är fortsatt högst i Nässjö; 10,3 procent och lägst i Habo; 2,3 procent.

I november fick 1147 personer arbete i länet medan 800 anmälde sig som öppet arbetslösa.

Under månaden var det också femtio personer som varslades i länet. Det är en tredjedel av antalet varsel för ett år sedan.

Se själv hur arbetslösheten ser ut i din egen kommun.