När Arbetsförmedlingen presenterade sin månadsstatistik för maj så visar den att arbetslösheten sjunker för i stort sett alla av Höglandets kommuner.

I Nässjö kommun har arbetslösheten sjunkit mest både i antalet personer och i procent. Nu ligger den på 8,3 procent jämfört med 9,4 för ett år sedan. Trots det har kommunen högst andel arbetslösa på Höglandet.

Även Aneby noterar en stor minskning av arbetslösheten. Kommunen har den lägsta arbetslösheten på Höglandet med 4,6 procent. För ett år sedan var den siffran 5,7.

Totalt för länet är 5,7 procent arbetslösa jämfört med 6,2 procent för ett år sedan.

Ungdomsarbetslösheten har i länet minskat från 8 procent till 6,6 procent.

I går kom också Arbetsförmedlingens prognos för 2018-2019. Under de kommande 18 månaderna väntas 3 800 fler ha arbete i slutet av 2019 I Jönköpings län. Det spås också en fortsatt stark konjunktur i länet och efterfrågan på arbetskraft ökar.

Det stora problemet för arbetsgivarna är att hitta personal med rätt kompetens. I rapporten heter det att "arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera rätt kompetens ligger på rekordhöga nivåer".

Bland inrikes födda råder det just nu i princip full sysselsättning. För att klara bristen på arbetskraft och ytterligare minska arbetslösheten krävs insatser för att få ut nyanlända och utrikes födda på arbetsmarknaden.

Annons

– Insatser på bred front krävs för att motverka bristen på utbildad arbetskraft. Förutom Arbetsförmedlingens insatser är några exempel studie- och yrkesvägledning, reguljär utbildning och högskoleplatser, säger Tomas Cederwall, chef på Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Arbetslösheten i maj för Höglandets kommuner, inom parentes förändringen i procentenheter jämfört med för ett år sedan: Nässjö: 8,3 procent (- 1,1), Tranås: 8,1 (0,2), Sävsjö: 7,8 (- 0,8), Eksjö: 6,8 (0,2), Vetlanda: 5,9 (- 0,5), Aneby 4,7 (- 1,0).