LÄS ÄVEN: Kraftig brand i lägenhetshus

2015 brann fastigheten Ciselören 1, Forssellska gården, ner i Gamla stan i Eksjö. Under våren 2016 byggdes ett trädäck på platsen för att göra platsen mer tillgänglig tills ett nytt hus kunde börja byggas på platsen.

I oktober 2015 var en byggnadsantikvarie från Jönköpings läns museum på plats i samband med rivningsarbetet. Det var för att dokumentera huset och upptäcka vilken del som var äldst och vilka förändringar som har gjorts under tiden.

Huset klart 2019

Nu har platsen blivit avspärrad med byggstängsel på grund av att en arkeologisk undersökning ska göras av tomten. Den 18 september kommer undersökningen att påbörjas och ska hålla på i två till fyra veckor.

Därefter kommer troligtvis byggnationen av det nya huset att påbörjas under våren 2018. Enligt planeringen ska huset färdigställas under 2019.

— Vi får de slutliga ritningarna den 14 september. Därefter ska vi gå ut med upphandlingen om vem som ska bygga. Vi räknar med att det ska vara klart i slutet av detta år eller i början av nästa, säger Stefan Elm, vd på Byggnadsfirma Stridh och Son AB.

Annons

Eksjö stadshus AB förvärvade bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB under våren 2016. Bolaget ägde fastigheten och tomten.

Ställa sig i kö

För den som är intresserad av att bo i de nya lägenheterna som ska byggas får ha lite tålamod. Någon möjlighet att lämna in intresseanmälan eller ställa sig i kö kommer inte vara möjligt innan de slutgiltiga ritningarna har presenterats.

— Vi kommer ta hjälp av Eksjöbostäder och göra på samma vis som vi har gjort med lägenheterna till Lunden. Under hösten kommer man kunna ställa sig i kö och säga vilken typ av lägenhet man är intresserad av, berättar Elm.

Huset ska inte avvika

Trädäckets framtid har varit en fråga som väcker reaktioner och synpunkter hos många. En hel del vill ha kvar den öppna ytan medan andra ser fram emot att det ska byggas en ny fastighet, som ska innehålla lägenheter och butikslokaler, på platsen.

— Det är en diskussion som har förts fram och tillbaka. Men tanken har varit att uppföra en byggnad på platsen. I stället diskuterar man och det finns planer på hur man kan göra Stora torget mer sittväntligt bland annat. Man ska även se över om man kan göra något mer med Lilla torget, säger Stefan och fortsätter:

— När man tittar kulturhistoriskt så finns det en viss betydelse att det ska vara tät bebyggelse. Det ska vara ett hus som harmoniserar med övriga byggnader och inte ett hus som avviker för mycket. Det ska hänga ihop med miljön.

Bevara vissa delar

Några av de delar som finns kvar efter branden och som ska bevaras är kastanjen, markbeläggningen av fältsten på innergården och den bevarade källaren i hörnet av Arendt Byggmästares gata och Vaxblekaregränd.

De ingår i byggminnesförklaringen och var tvungna att tas med i planeringen.

Under hösten förra året presenterades det vinnande tävlingsbidraget i arkitekttävlingen på hur huset ska se ut. Det blev Okidoki Arkitekter ABs förslag, "Ett hjärta är alltid rött".

LÄS ÄVEN: Kommunen köper brandhärjad fastighet

LÄS ÄVEN: Vinnaren i arkitekttävlingen avslöjad

LÄS ÄVEN: De för fynd i Forssellska gården