Vid det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige redovisades bokslutet för Åsens by. Fjolårets resultat blev minus 340 000 kronor. Styrelsen hade budgeterat med ett underskott på 115 000 kronor.

Årsredovisning Åsens by

Programverksamhet. Februari-november 33 000 besökare, varav cirka 3 000 på midsommarafton.

..

Årsredovisning Åsens by

Programverksamhet. Februari-november 33 000 besökare, varav cirka 3 000 på midsommarafton.

1 354. gästnätter på vandrarhemmet.

30. inbokade grupper med guidning.

18. bröllop.

Avgående revisorn Anders Öhling upplyste om att kulturreservatet de senaste fyra åren redovisat ett genomsnittligt underskott på 390 000 kronor. Han gav en rätt dyster bild av framtiden.

— Om det fortsätter i den takten räcker det egna kapitalet bara i cirka tre år till. För att verksamheten ska kunna utvecklas krävs rätt mycket mer medel, sa han.

Kommunfullmäktige gav ordföranden Irene Oskarsson (KD) och övriga i styrelsen för stiftelsen Åsens by förnyat förtroende för ännu en tvåårsperiod. Hon blundar inte för verkligheten, men vill se framåt.

— Jag är beredd att ta ansvar i ytterligare två år. Det hade jag inte gjort om jag inte trott på kulturreservatets framtid, säger hon.

Förklaringar finns

Enligt Oskarsson finns det förklaringar till att 2016 års resultat blev sämre än förväntat. Åsens by hade en del stora utgifter, till exempel för att fixa köket i kaffestugan. Det kom också till kostnader för en fyrhjuling.

— Eftersom budgeten är så slimmad blir varje förändring märkbar.

Hon påpekar att verksamheten generar allt mer egna intäkter och att rörelsekostnaderna har varit de samma under i princip tio år.

Annons

— Det går inte heller att dra ner mer på personalstyrkan om man någorlunda ska kunna uppfylla kraven på skötseln av reservatet.

Enligt det avtal som gäller till och med 2020 bidrar Aneby kommun varje år med en miljon kronor till stiftelsen. Länsstyrelsens årliga bidrag är cirka två miljoner kronor. För tre år sedan minskade det med 800 000 kronor, vilket i sin tur beror på minskat anslag från staten.

— Men Länsstyrelsen gör verkligen vad man kan för att Åsens by ska få pengar.

Irene Oskarsson påpekar att kulturreservatet har knaprat in en stor del av bortfallet på 800 000 kronor. En effekt av det är dock att stiftelsen inte längre till fullo uppfyller de krav som ställs.

— För 2017 har vi budgeterat för ett nollresultat, men det är oerhört tight.

Klart är att Åsens by måste öka intäkterna för den kommersiella delen av kulturreservatet. Styrelsen har en strategi för utveckling. Till exempel har en ansökan om ett projekt för regionala maträtter skickats till Jordbruksverket.

— Vi har också skrivit på för fibrer, vilket är nödvändigt.

Fåtal övernattningar

Enligt Oskarsson finns det, tillsammans med kommunen, planer för naturstationen vid sjön Ruppen. I dag görs där ett fåtal övernattningar.

— Den är i behov av underhåll. Om vi utvecklar naturstationen kan det ge intäkter i form av fler gästnätter.

En annan sak att fundera över är hur man ska göra med djurskötseln. Nya regler kräver lösdrift i ladugården.

— Vi måste vi bygga om den, eller hitta andra lösningar, som att stalla upp djuren på andra platser. Man ska dock komma i håg att besättningen ger intäkter och är en förutsättning för att hålla landskapet öppet, säger Irene Oskarsson.