Det är Vetlanda kommun och Höglandets räddningstjänstförbund som tillsammans arrangerar veckan med temat: ”Jag vill må bra”. Syftet är att uppmärksamma psykisk ohälsa.

– Det här är något som drabbar många och som berör ännu fler. Fokus under denna vecka är viljan att må bra, återhämtning, och hälsofrämjande aktiviteter och arbete, säger Morgan Miledal på Höglandets räddningstjänstförbund, som verkat som projektledare för veckan.

– De är många som drabbas, men för många är det väldigt svårt att prata om. Det duger inte riktigt, att vi inte kan prata om det här som är egentligen är den vanligaste ohälsan som finns. Det är den vanligaste av alla sjukskrivningsorsaker.

En ökning

Räddningstjänsten har också märkt av ökningen av psykisk ohälsa.

– Enligt försäkringskassan beror 46 procent av alla pågående sjukskrivningar på psykisk ohälsa. Tittar man på den siffran har den ökat senaste åren. De vanligaste psykiska sjukdomarna är depression, ångestsjukdomar, substansbrukssyndrom och även utmattningssyndrom.

Men när Räddningstjänsten är inkopplad, är det oftast försent, berättar Morgan Miledal. Fler än sex gånger så många omkommer i självmord, än i trafiken.

– Det är att betrakta den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Precis som man arbetar med många andra typer av olyckor så måste vi också betrakta självmord som psykiska olyckshändelser som föregås av ett förlopp där människor med kunskap och medvetenhet har möjlighet att ingripa och förhindra olyckor.

Annons

Här är aktiviteterna i veckan:

26 mars: Möt Ellen Zetterheim, 23 år, som är lillasyster till en funktionsnedsatt bror. Hon..

Här är aktiviteterna i veckan:

26 mars: Möt Ellen Zetterheim, 23 år, som är lillasyster till en funktionsnedsatt bror. Hon berättar om erfarenheter av att bli den duktiga prinsessan, erfarenheter som ledde till psykisk ohälsa. Om fallgroparna och om hoppet till återhämtning.

26 mars: I Missionskyrkan föreläser Barbro Wisén och Ursula Gidenstam om att hitta hopp och glädje i livet efter en närståendes demenssjukdom.

26 mars: Föreläsarna Veronica Ottosson och Morgan Miledal utbildar dig om suicid. I utbildningslokalen Eldsjälen hos Höglandets räddningstjänst i Vetlanda har du möjlighet att lära dig mer om självmord.

27 mars: Morgan Miledal från Höglandets räddningstjänst föreläser för Nuvabs medlemmar om psykisk ohälsa och suicid.

27 mars: Webbutbildning om suicid, suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation. En webbaserad utbildning (Psyk e-bas) i grundläggande psykiatri som riktar sig till personal, anhöriga eller andra som möter personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

28 mars: Balans i livet gällande krav, prestation och fysisk träning. Föreläsarna Gunnar Danielsson och Jennie Svensson berättar om balans i livet. Med hårt ställda krav både från sig själv och omgivningen är det lätt att tappa balansen, hur kommer man tillbaka?

28 mars: Föreläsning om psykisk ohälsa bland unga. Träffa representanter från Elevhälsan, barn- och ungdomshälsa, anhörigstöd, öppenvården, fältare, Zonen och räddningstjänsten.

28 mars: Ställ egna frågor till personal från Höglandets räddningstjänst och Polisen, kurator från skolan och representanter från Elevhälsan och anhörigstöd. I gallerian i Njudungsgymnasiet är det utställning för att öka kännedomen och kunskapen om psykisk ohälsa.

Den 29 mars promeneras det runt Hälsans stig två gånger om.

Mer information om evenemangen finns att se på kommunens hemsida.

Våga fråga

Morgan Miledal uppmanar att prata mer om psykisk ohälsa, och att våga fråga. Inom den psykiska ohälsan finns till exempel självmord, ångest, stress och depression.

– Om vi är allvarligt oroliga över någons liv eller hälsa måste vi också våga fråga om det. Det handlar om att hitta och uppmärksamma människor som mår dåligt, så att de kan få hjälp så tidigt som möjligt. Desto snabbare återhämtar man sig, ju tidigare man får hjälp.

– Att fråga någon om de har planer på självmord är aldrig farligt. Att inte fråga är däremot farligt!

Vad ska man göra om de svarar ja?

– Då behöver vi stanna hos den personen tills det finns adekvat hjälp tillgänglig. En akut suicidal person får inte lämnas ensam, utan då måste man stanna där tills det finns professionell hjälp att få.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Om du är mellan 13 till 22 år kan du vända dig till en ungdomsmottagning. Elever i skolåld..

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Om du är mellan 13 till 22 år kan du vända dig till en ungdomsmottagning. Elever i skolålder kan vända sig till elevhälsan. Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Den närmsta ligger i Nässjö.

Vid allvarligare psykiska besvär kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Är man under 18 år vänder man sig till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) på sitt sjukhus. Är man 18 år eller äldre vänder man sig till en psykiatrisk mottagning för vuxna.

Om man mår mycket dåligt och behöver omedelbar hjälp ska man kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Den psykiatriska akutmottagningen Höglandssjukhuset i Eksjö har öppet dagtid, psykiatriska akutenheten Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är öppet dygnet runt.

Om du behöver akut hjälp, ring 112.

Vill man ringa och prata med någon kan man vända sig till Hjälplinjen. De erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar kl 13-22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym. Telefonnummer: 0771-22 00 60

Källa: 1177 Vårdguiden