Pernilla Sturesson, alkohol- och drogbehandlare från Nässjös rådgivningsbyrån, har inga enkla svar till IOGT/NTO:s medlemmar som samlats för att höra hennes föreläsning.

Det är väldigt individuellt hur en anhörig vill ha stöd. Kanske man bestämt sig för att stanna kvar hos den person som dricker för mycket eller har hamnat i spelmissbruk. Man vill ha verktyg för att hantera problemen i den egna vardagen.

Pernilla Sturesson, alkohol- och drogbehandlare vid Rådgivningsbyrån, berättar för medlemmar i IOGT/NTO hur hon stödjer anhöriga som lever med missbrukare.

– Eller så vill man inte. Man har fattat beslutet att gå, säger Pernilla Sturesson som respekterar allas val.

Det finns ingenting som är rätt eller fel, säger hon. Det viktiga är att hitta en balans vardagen och förstå att man själv måste må bra.

Hon brukar skicka med några goda råd till anhöriga.

– Jag poängterar att det inte är deras uppgift att förändra någon annan. Ansvaret ligger hos den som äger problemet, säger hon.

Gratis samtal

Hur man förhåller sig i en kaotisk situation handlar mycket om att ta små steg framåt.

– En situation med missbruk har växt över tid. Det kan man inte förändra över en natt.

– Nästan alla har någon slags koppling till någon med alkoholproblem, förklarar hon och låter förstå att problemet är väldigt spritt i samhället.

Gränsen mellan vad som är för mycket och för ofta är individuell.

– Vem som helst kan drabbas och beroendet smyger sig på.

Hos Pernilla Sturesson är samtalen gratis, det förs inga journaler på Rådgivningsbyrån och man har rätt att vara anonym.

Annons

Hitta egna gränsen

Pernilla berättar att man ofta arbetar med aktuella situationer som uppkommer i hemmet.

– Vi övar tillsammans. Varför blev det inte bra och varför kunde jag inte säga nej?

Tillsammans utforskar de gränser för hur man vill ha det. När fungerar relationen och när gör den det inte?

Pernilla Sturesson vill att det goda ska väga över i förhållandet. Hon vill flytta fram den positiva energin. Om en anhörig mår bra finns kraft till förändring.

– Men alla måste hitta sina egna sätt.

Rådgivningsbyrån hittar man på Höglandssjukhusets fjärde våning. Pernilla Sturesson säger att hon just nu träffar cirka 25 personer. Det är både missbrukare och anhöriga.