Efter tisdagens brand i en papperskorg på Aleholm fanns det risk att elever inte kunde undervisas på skolan om inte brandlarmet var direktkopplat till räddningstjänsten. Då automatlarmet inte löst ut vid branden förmodades det att kopplingen inte fungerade men i efterföljande tester av larmet har det konstaterats att det visst fungerade.

Relaterat: Mindre brand på Aleholmsskolan

"Efter att personal från kommunens fastighetsavdelning, i samarbete med larmföretaget, gjort grundliga tester har det visat sig att larmet varit fungerande. Anledningen till att larmet inte löste ut var att rökutvecklingen var för liten" skriver Sävsjö kommun i ett pressmeddelande.

Sävsjö kommuns informationschef, Pierre Klasson, säger att definitionen av vad som är en "kraftig rökutveckling" är svår men att rapporteringen om rökutvecklingen på skolan varit överdriven.

Relaterat: Kommunchef kräver krafttag mot skolbränderna

– Det var rök och lukt i lokalen som behövde ventileras ut, men den var inte kraftig på ett sätt som beskrivits i vissa medier.

På onsdagen har lektionerna fortsatt som vanligt men skolan har diskuterat hur man ska gå vidare efter ännu ett brandtillbud på skolan.
Foto: Caj Källmalm

Lektionerna kunde genomföras som vanligt inne på skolan under onsdagen. Efter diskussioner med räddningstjänsten har kommunens fastighetsavdelning också höjt rökdetektorernas känslighet under onsdagen.

"På lång sikt ska man tillsammans med skolan göra en utredning kring om ytterligare åtgärder behöver vidtas" skriver man i pressmeddelandet.

Relaterat: Polisen: ”Måste få ett slut på det här”

Under dagen har också möten hållits på skolan för att diskutera hur man ska gå vidare.

Annons

"På grund av den tidigare brandincidenten för ett par veckor sedan kommer informationsarbetet gentemot skolans elever och personal intensifieras. I det arbetet kommer man att ha ett nära samarbete med räddningstjänst, polis och socialförvaltning" avslutar man pressmeddelandet.