Aneby kommun skriver på sin hemsida att den entreprenör som lägger fiberanslutningar i Aneby tätort har råkat gräva av en befintlig kabel, vilket gör att uppkopplingen mot internet för cirka 60 hushåll på Bergsgatan kan bli avstängd under tisdagen.

Bristen på internet kan möjligen sträcka sig längre än Bergsgatan, då fiberkabeln kan täcka ett något större område.

Enligt Aneby kommun är entreprenören medveten om problemet och kommer att börja åtgärda avbrottet under dagen.