Ett medborgarförslag som lämnades in i slutet av november blev under kommunfullmäktige i Eksjö avslaget.

Förslagsställaren lyfte fram området och vägen runt udden nedanför Sjöängen som en bra runda att gå på, speciellt för de boende på Mogården. Genom att asfaltera den skulle det vara lättare att dra en rullstol där, främst vid blött väglag, framför förslagsställaren.

Eksjö kommuns trafikingenjör har tittat på möjligheterna att asfaltera rundan, men anser inte att det är rätt åtgärd. Att ha asfalt i den miljön skulle inte passa in och att det inte är möjligt ekonomiskt de närmaste åren.

I stället ska ett bra underhåll ge tillräckligt bra framkomlighet för att ta sig fram med rollator och rullstol. Det kommunala funktionshinderrådet har fått ta del av samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut, att avslå förslaget, och hade inte några invändningar.

Vid fullmäktige beslutade man att gå på nämndens förslag och avslog medborgarförslaget.